Атайын кызматтар жарандарды өрт коопсуздук эрежелерин сактоого чакыратАтайын кызматтар жарандарды өрт коопсуздук эрежелерин сактоого чакыратSource link

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *